Bayside Motor Inn

5101 Biscayne Blvd., Miami, FL, United States, 33137